Förnyelsebar energi kan täcka mer än hundra gånger världens behov redan idag

Carl Undéhn

Carl Undéhn

30 apr 2021

Förnyelsebar energi framställs både som en möjlighet och ett problem. En möjlighet då el från sol och vind inte orsakar utsläpp och problem då solen inte alltid skiner och vinden inte alltid blåser.

Men den tekniska utvecklingen har gått rasande snabbt och mängden förnyelsebar energi som vi kan producera är mer än tillräckligt och betydligt mer än vad man trodde för några år sedan.

Det visar en ny studie med det upplyftande namnet ”The sky´s the limit” från brittiska tankesmedjan Carbon Tracker. Enligt den kan vindkraftverk och solcellsparker täcka världens energibehov med över hundra gånger mer el än vad som behövs.

Det är möjligt redan idag med befintlig teknik om den används på rätt platser, menar studien.

I alla fall i teorin och beräkningen bygger på det faktum att förnyelsebar energi är oändlig till skillnad från kol, olja och gas. Till exempel skulle solcellsparker på en yta av 450 000 kvadratkilometer, omkring 0.3 procent av jordens yta, kunna täcka hela världens energibehov.

Men ytan som behövs varierar beroende på var i världen solcellerna byggs. Inte helt oväntat krävs det fler på norra och södra halvklotet jämfört med vid ekvatorn. Även energibehovet skiljer sig mycket åt mellan olika delar av världen.

Grafik: Carbon Tracker

Studiens positiva slutsats bygger även på att tekniken för att generera energi från förnyelsebara källor utvecklas. Över 50 procent av dagens teknik för förnyelsebar energi är billigare än fossila bränslen och kostnderna fortsätter att sjunka snabbt.

Carbon Tracker ser därför att fossila bränslen kan vara historia i produktionen av el redan år 2030 och kunna fasas ut inom all energiproduktion till år 2050.

– Vi är på väg in i en ny epok, jämförbar med den industriella revolutionen, säger Kingsmill Bond som varit med och tagit fram studien.

Slutet för fossila bränslen kommer även innebära förändringar politiskt – och inte bara till det positiva. Å ena sidan kan idag fattigare länder profitera av möjligheten att generera energi från till exempel solceller. Studien förutspår till exempel att Afrika har potential att bli en ”supermakt för förnyelsebar energi” med upp till 39 procent av världens produktion.

Å andra sidan kan förändringen skapa nya konflikter när dagens oljeproducerande länder förlorar inkomster och maktbalanser förskjuts.  

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: