Försäljningen av elbilar fördubblades förra året

Carl Undéhn

Carl Undéhn

24 maj 2022

Den senaste utgåvan av Internationella Energirådets globala elbilsrapport visar på en rejäl ökning av bilar med sladd runt om i världen. Försäljningen av elbilar fördubblades under 2021 jämfört med året innan. Totalt såldes 6,6 miljoner elbilar globalt och då är alltså både laddhybrider och rena elbilar inräknade.

Som jämförelse pekas på att det år 2012 såldes 120 000 elbilar globalt. I Sverige stod laddbara bilar för 45 procent av nybilsregistreringen förra året och det totala antalet uppgick till 135 302 bilar.

Elbilar utgjorde tio procent av den globala bilförsäljningen förra året och enligt rapporten ser det ut att bli ännu fler i år. Under första kvartalet 2022 såldes två miljoner elbilar vilket är en ökning med 75 procent jämfört med första kvartalet året innan.

– Få områden i den nya globala energiekonomin är så dynamiska som elfordon. Sektorns framgångar med nya försäljningsrekord är mycket uppmuntrande, men det finns inget utrymme för självbelåtenhet, säger Fatih Birol som är chef för Internationella Energirådet, IEA.

Det ökade intresset från kunder att köra på el förklaras ha flera orsaker. Statliga stöd, som klimatbonusen i Sverige, fördubblades globalt sett under förra året. Även det ökade utbudet av eldrivna modeller från olika tillverkare gör det enklare att hitta en elbil som passar olika kunders behov.

Enligt IAE finns det idag 450 eldrivna modeller på marknaden.

Elbilsförsäljning drivs fortfarande på av Kina, som stod för nästan hälften av fördubblingen förra året. Med 3,3 miljoner sålda elbilar i Kina stod landet för hälften av den globala försäljningen.

En orsak uppges vara att elbilar där generellt är mindre och billigare än på andra marknader. Det gör att skillanden i pris jämfört med en likvärdig fossilbil är mindre i Kina än i andra länder.

Men även Europa går framåt och här ökade försäljningen av elbilar med 65 procent jämfört med året innan.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!