Förslag: Elbilsbatterier måste visa sina koldioxidavtryck

Lotta Hedin

Lotta Hedin

10 dec 2020

EU-kommissionen vill skärpa EU:s lagstiftning kring batterier. Enligt ett förslag som presenterades idag vill man bland annat att uppladdningsbara industri- och elbilsbatterier från den 1 juli 2024 ska ha en deklaration som visar koldioxidavtryck, annars ska de inte få släppas ut på marknaden.

Kommissionen föreslår också obligatoriska krav för alla batterier, på bland annat användning av material som anskaffats på ett ansvarsfullt sätt, begränsad användning av farliga ämnen, minimiandel återvunnet material, och krav på prestanda och livslängd.

Enligt kommissionen är en högre grad av hållbarhet under hela batteriernas livscykel avgörande för att uppnå målet om klimatneutralitet senast 2050.

För att bevara värdefulla material som används i batterier så länge som möjligt i den europeiska ekonomin föreslås även skärpta krav för insamling, behandling och återvinning av batterier som har nått slutet av sin livscykel.

Att en högre andel batterier samlas in och återvinns är avgörande för utvecklingen av en mer hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri i Europa och hela världen, skriver kommissionen i ett pressmeddelande.

Sedan 2006 batterifrågor reglerats genom EU-s batteridirektiv. Nu behövs en modernisering – efterfrågan på batterier ökar snabbt och kommer att öka fjortonfalt fram till 2030, skriver kommissionen.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: