Förslag på bindande krav för tillverkares batterigarantier

Carl Undéhn

Carl Undéhn

16 nov 2021

När Toyota presenterade detaljer kring den kommande elsuven bZ4X var en överraskning batterigarantin. Toyota lovar att batteriet ska ha kvar 90 procents kapacitet efter tio år, eller 24 000 mil. De flesta andra tillverkare har en garanti på åtta år och att batteriet då ska ha kvar omkring 70 procents kapacitet.

Vid ett möte med FN:s ekonomiska kommission har nu EU, USA och Kina beslutat att det bör införas krav på regler för hur lång garanti biltillverkare måste ge på batterier i laddhybrider och elbilar.

Med det vill man förhindra att batterier av låg kvalitet letar sig in i elbilar när volymerna nu ökar.

Något bindande beslut kunde de inte enas om ännu. Däremot att ett förslag på hur bindande regler kan se ska tas fram till början av nästa år.

Redan nu ligger ett förslag på bordet. Om det behålls i sin nuvarande form kommer det inte innebära några förändringar för de flesta tillverkare. Det säger nämligen att ett batteri ska ha kvar 80 procent kapacitet efter 10 000 mil/fem år eller 70 procent kapacitet efter 16 000 mil/åtta år.

Det är vad de flesta tillverkare redan lovar idag. En viss förändring skulle det ändå innebära genom att göra dagens frivilliga garantier bindande.  

Om länderna enas kring förslaget nästa år kan reglerna börja gälla 2023.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!