Fortsatta tester av elväg i Lund

Carl Undéhn

Carl Undéhn

11 jun 2021

Som en del i omställningen till elektrifierade transporter har regeringen satt upp målet att det ska finnas 240 mil elväg i Sverige till år 2037. Fördelen med elvägar är att fordonen kan ladda under färd vilket ställer mindre krav på stora batterier.

Problemet är att det är oklart vilken teknik som lämpar sig bäst. Försök har gjorts eller görs med luftburna ledningar, skenor i marken och induktiv laddning i vägen.

En av elvägarna är Getingevägen i Lund där en specialanpassad buss laddas med skenor i marken genom så kallad konduktiv strömöverföring. Det är en del i projektet Evolution Road där bland annat universitetet i Lund och Skånetrafiken ingår.

Redan förra året var den första etappen på 360 meter skenor som limmats fast klar. Den andra etappen är längre, 600 meter, och har även byggts med en annan teknik. Skenorna har den här gången istället frästs in i asfalten. Tekniken lämpar sig bättre för till exempel motorvägar där hastigheterna är högre.

Under testerna har bussen kunnat laddas med 160 kW under färd, men betydlig mer är möjligt. Fortsatta tester ska förhoppningsvis visa att målet på 300 kW är möjligt med tekniken.

Skenorna har utvecklats av företaget Elonroad i Lund och kan göra mer än bara ladda fordon. Genom sensorer mäts vilket fordon som ansluts och mängden energi som avges. Det ska förhoppningsvis kunna lösa frågan kring hur det ska tas betalt vid användning av elvägar.  

Utöver det kan skenorna användas till att ge information och trafikvarningar till självkörande fordon.

Enligt Dan Zethraeus, grundare av Elonroad, skulle det räcka med mellan 6 och 7 kilometer elväg i en stad som Lund för att ge el till alla stadens busslinjer.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!