Elbilen logo Meny

Full pott till elbilar när Green NCAP listar miljöpåverkan

Euro NCAP:s krocktester är ett bra verktyg för konsumenter att veta hur krocksäker en bil är. 2019 bildades Green NCAP som i stället för säkerhet mäter de olika bilmodellernas miljöpåverkan.

Precis som vid krocktesterna är maxpoängen fem stjärnor. Men i stället för säkerhet undersöker Green NCAP hur energieffektivitet och hur stora utsläpp som olika modeller orsakar.

Nu presenteras en sammanställning av alla 61 modeller som hittills har testats. Den innefattar alltså modeller som kör med olika drivmedel, med eller utan möjlighet att ladda. För att få jämförbara värden mellan el- och förbränningsmotorer räknades även energivärdet i bensin och diesel om till kWh.

Som väntat hamnar eldrivna bilar i topp för det sammanlagda resultatet. Plats ett till sju och alla med fem stjärnor innehas av elbilar, med Fiat 500 och batteripaketet på 42 kWh i topp.

Organisationen pekar ändå på att konsumenter inte ska underskatta de utsläpp som orsakas även av en liten elbil som Fiat 500.

”Till exempel förväntas den nya elektriska Fiat 500 släppa ut nästan 31 ton. Det innebär att under sin livstid och laddad med den europeiska elmixen, orsakar även denna lilla, effektiva elbil växthusgasutsläpp som är 24 gånger större än sin egen massa!”, skriver Green NCAP.

31 ton är ändå betydligt mindre än genomsnittet på 69 ton koldioxid som till exempel en dieseldriven Volvo XC60 beräknas orsaka.

På de sista fem platserna i sammanställningen hittas också just dieseldrivna modeller. Bottenplatsen med endast 1,5 stjärna går till Volkswagen Transporter.

Men Green NCAP visar också att storlek och tyngd är faktorer som spelar in även i en elbils klimatavtryck.

Nytt för i år är att organisationen även listar ett värde för ”Life Cycle Assessment” (LCA), alltså ett värde för hur stort bilens beräknade miljöavtryck är över hela dess livstid.

Beräkningarna baseras på att bilarna används under 16 år och körs totalt 24 000 mil. För laddbara modeller räknar Green NCAP laddning med en för EU genomsnittlig energimix.

Utifrån hur elen produceras listar Green NCAP både ett ”värsta” och ”bästa” scenario. Vid svenska förhållanden alltså skulle en högre andel el komma från förnyelsebara källor som vattenkraft jämfört med genomsnittet i Europa.

hemsidan går det att ladda ned faktablad med information om varje testad modell.

Längre fram vill Green NCAP erbjuda en interaktiv tjänst för att kunna jämföra modellers LCA-värde efter lokala förutsättningar i olika länder och regioner.

Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2022-04-26