Gröna bilister: Naturgas bättre än batterier

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

16 mar 2018

Sju batteribilar och tretton laddhybrider är nominerade till Miljöbästa bil 2018. Resten av de 40 modellerna drivs av fordonsgas eller etanol – och för första gången i utmärkelsens 20-åriga historia finns även bränslecellsbilar, Toyota Mirai och Hyundai ix35 Fuel Cell, bland de nominerade.

Gröna bilister, som tillkännager vinnaren i april, konstaterar att bara en generalagent har presenterat en livscykelanalys över klimatpåverkan – Toyota för vätgasbilen Mirai.

”Gröna Bilister uppmanar alla biltillverkare att följa Toyotas exempel och göra livscykelanalyser av alla sina modeller lättillgängliga för allmänheten”, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Koldioxidavtrycket är den mest svårbedömda parametern, konstaterar Gröna bilister. Detta gäller i synnerhet batteribilar, då batteritillverkning kräver stora mängder energi. I bästa fall från förnybara källor. Ändå konstaterar föreningen att Tesla Model S och X hamnar på plats 38 respektive 40 på listan. Bäst är ett gäng fordonsgasbilar som anses ha betydligt mindre klimatpåverkan per körd kilometer än de 85 gram koldioxidekvivalenter som Model X antas släppa ut per kilometer. En av anledningarna torde vara att Teslas suv är något större än de mest klimatsmarta fordonsgasbilarna, men till och med lilla VW e-up anses ha nästan dubbelt så mycket klimatpåverkan som den bästa fordonsgasbilen.

”För konventionella fossilbilar är klimatpåverkan i livscykelperspektiv för själva bilen endast ungefär en fjärdedel av klimatpåverkan från det drivmedel man förbränner. Med andra ord står bensinen eller dieseln för i runda tal 80 procent av den sammanlagda klimatpåverkan per körd sträcka.”, skriver Gröna bilister i ett pressmeddelande.

”För de fossiloberoende [dit räknas även laddhybrider som kan köra minst 50 kilometer på el, reds anm.]och snåla bilar vi nominerar till Miljöbästa bil är det annorlunda. I många fall kan bilens klimatpåverkan bli större än drivmedlets per körd sträcka. Vill man köra så klimatsmart som möjligt är det alltså väsentligt att bedöma även själva bilens klimatpåverkan. Denna klimatpåverkan blir också ett grovt mått på hur mycket fysiska resurser och energi som tillverkningen tar i anspråk.”

Gröna bilister tror dock att batteribilarnas koldioxidavtryck kan komma att gå ner kraftigt de kommande åren. ”Man bör också komma ihåg att elbilsindustrin inte är mogen, och att den därför har en mycket större potential att minska sin klimatpåverkan än den konventionella bilindustrin.”

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!