Grönt ljus för miljardstöd till Volvos elbilsfabrik

Carl Undéhn

Carl Undéhn

9 apr 2024

Efter Torslanda vid Göteborg och Gent i Belgien ska Volvo bygga en tredje fabrik i Europa. Den här gången i Slovakien och då en anläggning som enbart ska tillverka elbilar. En hel del också, årskapaciteten är beräknad till 250.000 elbilar om året och kunna skalas upp längre fram.

Planerna på projektet meddelades sommaren 2022 då det uppgavs att det rör sig om en investering på 1,2 miljarder euro. Men Volvo är inte ensamma om att betala för projektet. Redan från början var det klart att Slovakien skulle gå in med pengar. Något som nu har fått grönt ljus av EU-kommissionen.

Totalt uppgår det statliga stödet från Slovakien till 289 miljoner euro, eller omkring 3,3 miljarder kronor. Något som EU-kommissionen räknar med kommer leda till 3.000 nya arbetstillfällen i en eftersatt region. Utan stödet hade Volvo också eventuellt placerat den nya fabriken utanför EU, uppger kommissionen som orsak till att stödet godkänns.

Vid fabriken, som enligt de ursprungliga planerna ska börja bygga bilar 2026, kommer Volvo använda så kallad ”megacasting”. Med det gjuts stora delar av bilen i ett stycke för mer effektiv och tidsbesparande tillverkning. Tesla har varit en föregångare med att använda tekniken. Samma italienska bolag som levererat pressar till Tesla – Idra – ska även leverera maskiner till Volvos nya fabrik.

Även i Torslanda ska megacasting användas, då med pressar från det schweiziska bolaget Bühler. Enligt IDRA:s hemsida har de två megapresser som ska levereras till Slovakien ett tryck på 9.000 ton. Det är mer än trycket på 8.400 ton hos maskinerna i Torslanda och även mer än de som Tesla använder vid Giga Berlin, som uppges ha ett tryck på 6.200 ton.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: