Hyundai massåterkallar Kona Electric globalt – även svenska bilar berörs

Lotta Hedin

Lotta Hedin

26 nov 2020

I Sverige återkallas nu drygt elvahundra Kona Electric på grund av problem med mjukvaran till batteriets operativsytem. Felet skulle i värsta fall kunna leda till brand, orsakat av en elektrisk kortslutning i batteriet.

– Men det är inget som hänt i Sverige, säger Tobias Joelsson, Pr- och kommunikationschef på Hyundai Sverige.

Bränder har dock uppstått på andra håll – enligt Reuters handlar det om 16 olika Kona Electric- bilar som fattat eld i Kanada, Sydkorea och Europa under de senaste två åren.

Totalt har Hyunday återkallat över 74 000 Kona Electric globalt sett, skriver Reuters. I Sydkorea har även en grupp med 200 Konaägare stämt Hyundai, eftersom de menar att problemen sänkt värdet på deras bilar. De kräver också att Hyundai byter ut hela batteriet, och inte bara uppdaterar mjukvaran, rapporterar nyhetsbyrån.

Även General Motors har återkallar sin elbil Bolt EV, som har samma typ av batterier som Kona Electric. Batterierna kommer i båda fallen från den sydkoreanska tillverkaren LG Chem.

De Kona-bilar som nu berörs av återkallelsen i Sverige är tillverkade mellan januari 2018 och mars 2020. Ägarna uppmanas i ett brev från Hyundai att ta kontakt med verkstaden, som ska göra en uppdatering av mjukvaran och en kontroll.

– För under en procent kan det innebära att någon hårdvarudel behöver bytas ut, det upptäcks i så fall vid uppdateringen, säger Tobias Joelsson.

Många Kona Electric-ägare har haft problem med 12-volts batterierna i bilarna. Hänger det ihop med det här problemet, som återkallelsen ska åtgärda?

– Det här är inte kopplat till det. Men om den här mjukvaruuppdateringen som nu görs påverkar det, det kan jag inte svara på.

Arbetet beräknas ta ungefär en timma. Enligt Tobias Joelsson kommer uppdateringen ske i samband med vanlig service.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!