Hyundai Motor siktar högt

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

5 dec 2019

Den sydkoreanska fordonskoncernen Hyundai Motor Group, där såväl Hyundai som Kia samt Genesis ingår, har en högtflygande plan. Eller rättare sagt minst två sådana. Målet är att sälja 670 000 helelektriska bilar 2025. De vill även utveckla en flygande bil.

Detta framgår av koncernens senaste strategi för verksamheten under de kommande åren. Målet är att inom fem år bli en av världens tre ledande tillverkare av batteri- och bränslecellsbilar. Detta genom en årlig försäljning på 560 000 batteribilar och 110 000 fordon med bränsleceller som omvandlar vätgas till den elektricitet som driver motorerna.

Målet ska nås med en ny elbilsplattform, som koncernen hoppas kommer ut på marknaden 2024. Målet är även att samma år inleda massproduktion av helt självkörande bilar.

Sex år senare, 2030, ska merparten av de modeller som säljs på företagets nyckelmarknader, däribland Europa, ha elmotor. En av dessa kan bli batteribilskonceptet 45 som Hyundai visade upp på motormässan i Frankfurt (bilden ovan).

För att nå målen, där inte bara elfordon ingår, krävs investeringar på 63 biljoner koreanska won, motsvarande drygt 520 miljarder kronor, varav en tredjedel är öronmärkt för framtida teknik dit eldrift och självkörande fordon räknas.

Koncernen tror även på vad de kallar PAV, Personal Air Vehicle – alltså flygande bilar. Huruvida även dessa blir eldrivna återstår att se.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: