Inget hållbart alternativ – ny studie dömer ut e-fuels

Carl Undéhn

Carl Undéhn

5 okt 2023

EU har beslutat att det endast får säljas utsläppsfria nya personbilar och lätta lastbilar från 2035. Inför den sista omröstningen i frågan – då beslutet egentligen redan var klart – kom mycket att handla om syntetiska bränslen, så kallade e-fuels.

Den tyska transportministern kom med kravet att tillåta förbränningsmotorer efter 2035 om de körs på syntetiska bränslen. Kompromissen blev ett ”nja” till kravet. Vid årsskiftet väntas EU ha undersökt hur pass klimatneutrala syntetiska bränslen är.

Lobbyorganisationen Transport & Environment ger sig nu in i debatten med en egen studie i frågan. Enligt den släpper bilar som körs på syntetiska bränslen ut fem gånger så mycket växthusgaser som koldioxid jämfört med en elbil.

Porsche är en förespråkare av syntetiska bränslen och driver en pilotanläggning för framställning av det i Chile.

Med syntetiskt bränsle blir utsläppen av växthusgaser (CO2e) 61 gram per kilometer. En elbil skulle däremot orsaka endast 13 gram växthusgaser per kilometer.

Beräkningarna bygger på principen ”Well to Wheel”, alla utsläpp av koldioxid från framställning av drivmedlet till att det får hjulen på en bil att rulla vägs in. För elbilarnas utsläpp räknas på de genomsnittliga utsläppen vid strömproduktionen i EU. För svenska elbilsägare skulle alltså utsläppen vara lägre än vad studien kommer fram till.

Grafik från studien gjord av Transport & Environment.

Studien visar visserligen att syntetiska bränslen orsakar betydligt lägre utsläpp av kodioxid än om en bil körs på traditionell bensin. De som förespråkar syntetiska bränslen, till exempel Porsche som har en anläggning för det i Chile, pekar på att det kan framställas med överskottsenergi från vind- och solkraft.

Transport & Environment menar att även om bränslet är koldioxidneutralt orsakar förbränningen ändå utsläpp av kväveoxider. Enligt studien är utsläppen av kolmonoxid till och med högre när en motor körs på syntetiskt bränsle än vanlig bensin.  

Om inte de argumenten biter lyfter Transport & Environment även kostnadfrågan. Syntetiska bränslen är dyra och energikrävande att framställa. ”Att tanka bilar med syntetisk bensin kommer att kosta förarna mycket mer än att köra ett batteridrivet elfordon eller ens en bil som drivs med fossil bensin”, skriver Transport & Environment.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!