Inte nog intresse för att driva snabbladdare i glesbygd

Carl Undéhn

Carl Undéhn

7 dec 2021

Sedan 2020 har Trafikverket erbjudit investeringsstöd för etablering av snabbladdare vid så kallade ”vita fläckar”. Det innebär vägar där det är över tio mil mellan möjligheten att snabbladda. Stödet täcker hela installationskostnaden av en laddstation och kravet är att aktören ska driva den i minst fem år.

Fram till den 5:e november gick det att ansöka om pengar och nu visar det sig att det inte gick att hitta aktörer för alla de 87 platser som Trafikverket erbjöd stöd för.

Totalt har det beviljats stöd för att bygga snabbladdare vid 72 platser, varav många befinner sig i Norrlands inland. Men resterande 15 platser som identifierats i behov av laddstationer blir alltså även i fortsättningen utan.

De flesta av vägarna som fortsätter klassas som ”vita fläckar” befinner sig även de i Norrlands inland, men även i Värmland gick det inte att hitta aktörer.

– I något fall har det saknats sökande, i annat fall har det varit för låg kapacitet i elnätet, säger Hanna Eklöf som är utredningsledare på Trafikverket i ett pressmeddelande.

I det senare fallet uppges att nätbolagen har ”planer på att genomföra kapacitetsförstärkningar”. Men det sker först i ett senare skede och ligger därför utanför tidsramen för det här stödet.

Ännu har inga laddstationer byggts

När Elbilen kontaktar Trafikverket för att höra om planerna för att gå vidare och hitta aktörer för sträckorna som saknas får vi ett skriftligt svar.

– Trafikverket kommer inte genomföra några fler utlysningar inom uppdraget. Pengarna för 2022 kommer användas till slututbetalningar till de laddstationer som beviljats stöd under 2020 och 2021, skriver Hanna Eklöf.

Totalt hade Trafikverket avsatt 150 miljoner kronor i etableringsstöd för snabbladdare. I de tre utlysningarna från 2020 fram till nu har totalt 88,3 miljoner beviljats för utbyggnad av snabbladdning i glesbygd.

Men hittills har det inte lett till etablering av några nya laddare.

– Vi har beviljat stöd på 72 platser. Ingen av laddstationerna är i drift ännu men sista datum när samtliga ska vara i drift är 2022-10-31, skriver Hanna Eklöf.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: