Japan sätter sluttid för bensinbilar

Lotta Hedin

Lotta Hedin

28 dec 2020

Japan sällar sig till de växande antal länder som sätter en sluttid för nya bensinbilar, om än en något glidande sådan. I Japans fall är regeringens mål att att försäljningen av nya bensindrivna fordon ska vara borta till mitten av 2030-talet, för att istället ersättas av el, hybrid- och bränslecellfordon, rapporterar Reuters.

Tidigare har Storbritannien meddelat ett stopp för försäljning av nya diesel och bensinbilar till 2030, Kina har satt 2035 som slutår, och Frankrike 2040.

I Japan lanserades nyligen en grön tillväxtstrategi, med syfte att infria Premiärminister Yoshihide Sugas tidigare löfte om att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle till 2050.

Regeringen kommer att erbjuda skatteincitament och annat ekonomiskt stöd till företag som satsar på grön teknik. Satsningar med syfte att kraftigt reducera kostnaderna för elbilsbatterier har också utlovats.

Som Elbilen tidigare har berättat har landet också infört en tillfällig höjning av elbilspremien, förutsatt att den som köper elbil väljer förnybar energi i sitt hem eller fastighet.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: