Jätteupphandling ska ge Stockholm 10 000 nya laddplatser

Carl Undéhn

Carl Undéhn

6 jul 2022

Idag går det att ladda sin elbil på 5 000 parkeringsplatser från Stockholm Parkering. Antalet ska byggas ut snabbt och Stockholm har som mål att det ska gå att ladda på alla stadens parkeringar i innerstaden år 2030.

Även i andra delar av Stockholm ska så många platser som möjligt få laddmöjligheter och totalt handlar det om upp till 100 000 parkeringsplatser.

Nu tas ett stort steg för att uppnå målet när det meddelas att Stockholm har gjort Sveriges största upphandling av laddstolpar.

Under en fyraårsperiod ska det installeras 10 000 ladduttag vid platser som tillhör Stockholm Parkering, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och SISAB.

-Stockholms stad har höga ambitioner när det gäller laddinfrastruktur. Redan i slutet av nästa år ska mellan 20 och 30 procent av stadens parkeringsplatser på ytor och i garage ha laddmöjlighet, säger Christian Rockberger som är vd för Stockholm Parkering.

Flest planeras för parkeringar från Stockholmshem och Svenska Bostäder där det ska installeras 2 650 respektive 2 000 ladduttag.

I slutet av maj öppnades P-huset Hagastaden i Stockholm. Med möjligheten att ladda vid alla 1 000 parkeringar beskrivs det som Europas största elbilsgarage.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: