Klart – inga nya fossilbilar i EU från 2035

Carl Undéhn

Carl Undéhn

28 okt 2022

På torsdagen blev det klart att endast utsläppsfria nya bilar får säljas inom EU från 2035. Vilket i praktiken innebär ett förbud mot förbränningsmotorn och att endast batteri- eller vätgasdrivna person- och transportbilar tillåts.

Förslaget lades fram av EU-kommissionen förra sommaren som en del av klimatplanen Fit for 55. Enligt den ska EU sänka sina utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med nivåerna 1990.

Transporter står idag för omkring 25 procent av utsläppen inom EU. Även om beslutet inte innefattar alla typer av transporter ses det som en viktig del i klimatplanen.

Tidigare i år röstade EU-parlamentet ja till förslaget och nu gick det alltså även igenom i det sista steget där det skedde förhandlingar med medlemsländerna.

Beslutet väntas snabba på takten i omställningen till eldrift och flera parlamentariker sa att det nu är tydligt att elbilar är framtiden i Europa.

Franska Pascal Canfin, som leder EU-parlamentets miljöutskott, beskrev det som ett ”historiskt beslut för EU och klimatet”.

Volvo och Ford har tidigare stött förslaget och flera biltillverkare har sagt att de vill se tydliga politiska riktlinjer för att veta vad de ska arbeta mot.

– De som fortfarande förlitar sig på förbränningsmotorn skadar industrin, klimatet och bryter mot EU-lagstiftningen, kommenterade den tyske parlamentarikern Michael Bloss från partiet De Gröna.

För att både driva på och underlätta omställningen ska EU-kommissionen se över stöd till tillverkare och underleverantörer som påverkas av beslutet.

Beslutet ska utvärderas 2026 och innehåller även en kompromiss kring synen på syntetiska bränslen, så kallade e-fuels. EU-kommissionen ska undersöka om det är något som kan tillåtas även efter 2035.

En förbränningsmotor släpper även med e-fuel ut koldioxid. Men enligt förespråkarna är det ett nollsummespel då samma mängd koldioxid samlas in ur luften vid framställningen.

Bland biltillverkarna är det framför allt Porsche som tror på e-fuels. Den tyska tillverkaren har satsat över 800 miljoner kronor på en anläggning i Chile som ska producera syntetiska bränslen med förnyelsebar energi från sol- och vindkraft.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: