Klart med bidrag för snabbladdare på laddkartans vita fläckar

Lotta Hedin

Lotta Hedin

5 okt 2020

I förra veckan fattade regeringen det formella beslutet om en förordning som gör det möjligt att betala ut statligt stöd till utbyggnad av publika snabbladdningsstationer. Syftet med stödet är att täcka så kallade vita fläckar på laddkartan, där publika laddstationer annars inte byggs. Områden som tidigare nämnts är till exempel Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg.

Stödpengarna är en del av den budget som regeringen och samarbetspartierna enades om tidigare. Där avsattes 50 miljoner kronor årligen under tre års tid för utbyggnad av snabbladdare längs vägnätet.

Trafikverket har nu i uppdrag att administrera stödpengarna. Någon gång tidigt i höst kommer företag kunna börja skicka in ansökningar – något exakt datum är ännu inte satt. För att få stödet förbinder sig mottagaren att sköta driften av laddstationen i minst fem år.

I förordningen finns bara ett fåtal grundläggande tekniska krav på laddstationerna specificerade. Exakt för vilka platser eller områden man kan söka stöd är upptill Trafikverket att besluta om. De ska även bestämma vilka andra kriterier som ska gälla, som vilken effekt snabbladdaren ska kunna ge och hur många laddpunkter det ska finnas vid varje station.

– Trafikverket håller på att ta fram de kriterierna nu, men det är inte klart ännu, säger Jenny Aminoff som är ansvarig för stödet på myndigheten.

Klart är dock att det bara är investeringskostnaderna för en laddstation som operatören kan få stöd för, driftkostnader omfattas inte. Inom stödpaketet Klimatklivet finns en gräns som om att bidrag kan ges på upp till 70 procent av kostnaden. Någon sådan maxgräns finns inte här.

– Teoreiskt sätt skulle man kunna få bidrag för 100 procent av kostnaden, säger Jenny Aminoff.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!