Klart med nytt bonus-malus – bonus för elbilar höjs till 70 000

Carl Undéhn

Carl Undéhn

25 feb 2021

Idag togs det formella beslutet för de nya reglerna inom bonus-malus som börjar gälla 1:a april. Riksdagens skatteutskott hade redan röstat för ändringen och med ett brett stöd mellan regeringspartierna, centerpartiet och liberalerna var det väntat att det skulle godkännas idag.

De nya reglerna innebär att bonusen för bilar med nollutsläpp höjs från 60 000 till 70 000 kronor. För laddhybrider sänks däremot maxnivån som betalas ut till 45 000 kronor.

Sänks gör också den övre gränsen för vad bilar som ska vara berättigade till en bonus får släppa ut, från 70 gram koldioxid per kilometer till 60 gram. Den siffran hade tidigare höjts i och med införandet av WLTP-beskattning.

För bilar med förbränningsmotor innebär de nya reglerna rejält höjd skatt under de tre första åren. Det gäller framförallt bilar som släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer. Varje gram mellan nivån 90-130 gram koldioxid per kilometer beskattas från 1:a april med 107 kronor per gram. Över 130 gram koldioxid per kilometer blir kostnaden 132 kronor per gram.

Reglerna gäller endast för nyproducerade bilar som registreras efter 1:a april 2021.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!