Elbilen logo Meny

Kommande EU-regler kan försvåra för laddhybrider

När biltillverkare pratar om ”elektrifiering” gäller det att hålla tungan rätt i mun. Inom begreppet döljer sig allt från rena elbilar över laddhybrider till mildhybrider.

I framförallt Europa har försäljningen av laddbara bilar ökat kraftigt, och det gäller främst laddhybrider.

Men enligt nyhetsbyrån Reuters är EU på väg att kraftigt förändra deras ställning som miljövänliga alternativ. Ett förslag ska finnas på bordet som innebär att tillverkare inte ska få klassa laddhybrider som ”hållbar investering” efter år 2025. Syftet är att istället snabba på utvecklingen av helt elektriska modeller.

Förslaget är till viss del i linje med de nya reglerna för bonus malus-systemet som började gälla här första april. Då skärptes reglerna för laddhybrider från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer för att vara berättigade till bonus

De flesta tillverkare är överens om att laddhybrider är en övergångsteknologi. Men även en kassako för att få in pengar för omställningen till eldrift. Något som de räknat med kunna göra i alla fall fram till 2030.

Enligt Reuters ska förslaget komma efter påtryckningar från miljögrupper som vill se ett slut på subventionerna av laddhybrider. Orsaken är bland annat att studier visat att de inte laddas tillräckligt ofta för att verkligen ge den positiva miljöeffekt som är möjlig.

Organisationen Transport & Environment trycker bland annat på att laddhybrider släpper ut mer koldioxid än vanlig fossilbilar då de är tyngre.

– Ur ett miljö- och klimatperspektiv är dagens laddhybrider värre än vad de är tänkta att ersätta, säger Julia Poliscanova från Transport & Environment till Reuters.

Hon får mothugg av Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.

– Det är lite nedslående att de i Bryssel inte ser värdet i laddhybrider, sa Håkan Samuelsson till Reuters. Han vill istället se att EU driver på för att bygga ut laddinfrastrukturen.

– Om vi i bilindustrin investerar i elbilar och gör det snabbt tror jag att vår trovärdighet för att be om investeringar i laddnätverkan ökar, sa han.

Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2021-04-13