Krav på datum för förbud även mot fossildrivna bussar och lastbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

20 jan 2023

EU har redan beslutat om ett årtal för när endast nya utsläppsfria personbilar och lätta lastbilar får säljas. Från 2035 är det nollutsläpp som gäller inom unionen, vilket i praktiken innebär att endast eldrivna fordon med batterier eller vätgas tillåts.

För lastbilar och bussar finns däremot inget liknande beslut. Det vill nu Danmark, Nederländerna, Belgien och Luxemburg ändra på. I ett gemensamt upprop kräver de fyra länderna att kommissionen inför ett datum för när även nya dieseldrivna lastbilar och bussar inte längre tillåts säljas.

Något eget förslag för när det borde införas kommer de fyra länderna inte med.

Tidpunkten för kravet hänger ihop med att EU-kommissionen nästa månad ska lägga fram ett nytt förslag på skärpta utsläppsregler för tunga transporter. Enligt dagens regler måste lastbilstillverkares gemensamma flotta av fordon släppa ut 30 procent mindre koldioxid år 2030 jämfört med nivåerna 2019/2020.

”Den kommande översynen av koldioxidstandarderna för tunga fordon ger ett unikt tillfälle att sända en stark signal till marknaden och uppmuntra till en övergång i rätt tid”, skriver de fyra länderna i ett gemensamt uttalande.

Orsaken till att EU-kommissionen vill skärpa reglerna är att utsläppen från transportsekorn inte har minskat de senaste decennierna. Transporter riskerar därför att bli en bromskloss i målet om att sänka utsläppen inom EU med 55 procent till år 2030 jämfört med nivån 1990.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: