Kritiker: Regeringen har försovit sig om elbilsforskning

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

23 maj 2017

Sverige måste bli världsledande när det handlar om elbilsforskning. Därför träffade närings- och innovationsministern på måndagen företrädare för fordonsindustrin, en rad universitet och Göteborgs stad. Initiativet kommer inte en dag för tidigt, menar kritiker.

”Nu tas ett förslag fram där syftet är att de stora fordonstillverkarna, akademien och det offentliga samutnyttjar kompetens och forskningsresurser.”, står det i ett pressmeddelande från regeringen. ”Det ska ge goda förutsättningar att fortsätta vara en av världens främsta bilbyggnarnationer även i framtiden.”

– Vi har ett behov från regeringens sida att minska utsläppen från transportsektorn och då är elfordon en lösning på det här, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) till tidningen Elbilen.

– Vi har en stark fordonsindustri i Sverige och de har ett behov av att ställa om industriellt till andra tekniker och et är är också ett litet race som pågår internationellt och då är det viktigt att svensk industri ligger långt framme, så att vi kan klara den konkurrensen. Det handlar om att positionera Sverige på det här området, säger Damberg och nämner Kina som ett exempel på länder man vill kunna konkurrera med.

Det faktum att både Volvo och Nevs tillverkar elbilar i Kina i stället för i Sverige ska dock inte ha varit avgörande, säger han. Det handlar trots allt om en global marknad och båda företagen har kinesiska ägare.

Mötet mellan ministern och företrädare från CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen, samt Chalmers, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Research Institutes of Sweden (RISE), Swedish Electromobility Center och Göteborgs stad utmynnade i att man ska titta närmare på möjligheterna till ett forskningssamarbete.

RISE får därför  i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans. Förslaget väntas vara färdigt innan årsskiftet, men sedan kan det dröja innan samarbetet börjar bära frukt.

Mattias Goldmann

Mattias Goldmann

Mattias Goldmann, vd för den liberala tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, välkomnar initiativet. Samtidigt ifrågasätter han varför satsningen på forskningssamarbetet kommer först nu.

– Det är inte en dag för tidigt, om man ska uttrycka sig snällt, säger han.

Elfordon behövs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Därför är regeringens satsning både riktig och viktig. Men den måste konkretiseras – och det snabbt! 

globaliseringsrådetMötet mellan Damberg och fordonsindustrin samt universiteten ägde rum nästan på dagen nio år efter att Globaliseringsrådet på beställning av den dåvarande regeringen presenterade sin rapport ”Gör Sverige till ett elbilens pionjärland”.  Utredarna konstaterade att ”Nu har ‘jakten på alternativ’ kommit igång på allvar i många länder./…/Det gäller att utnyttja det momentum som uppstått på senare tid.” LÄS HELA RAPPORTEN FRÅN 2008 HÄR

 

> Tyskland satsar 35 miljoner euro per år

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: