Laddstolparna som försvinner ner i marken – lyckat projekt i England

Lotta Hedin

Lotta Hedin

5 okt 2020

I engelska Oxford har laddoperatören Urban Electric Network i samarbete med stadens myndigheter genomfört ett projekt med gatuladdning från laddstolpar som helt förvinner ner i marken när de inte används. På så sätt behöver inte laddstolparna konkurrera om trottoarutrymmet med fotgängare på dagarna, samtidigt som de gör det möjligt för stadsbor med elbil att ladda hemma på gatan på nätterna.

Laddstolparna styrs med en app och levererar 7 kW. De så kallade pop-up-laddstolparna började installeras förra året och har nu utvärderats. Myndigheterna i staden har låtit både elbilsanvändare och invånare som inte själva har behov av stolparna komma med synpunkter, och enligt Urban Electric är alla parter mycket nöjda.

Företagets tanke har från början varit att presentera en lösning för elbilsladdning i stadsmiljöer där det är trångt om utrymme.

I Storbritannien är 43 procent av befolkningen hänvisade till gatuparkering, uppger Urban Electric.

Laddning i anslutning till hemmet kan därför bli en utmaning de kommande åren när elbilsflottan växer. I februari meddelade landets ledning att försäljning av fossilbilar ska förbjudas i Storbritannien redan 2035 – fem år tidigare än vad man sagt tidigare.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: