Elbilen logo Meny

Luelå tekniska universitet vill ladda elbilar med smart asfalt

Elvägar är ett av flera verktyg som ska användas för att minska utsläppen från vägtransporter. 2045 ska Sveriges transportsektor vara klimatneutral och därför görs försök med att ladda lastbilar under körning.

Utmed E20 mellan Hallsberg och Örebro ska Sveriges första permanenta elväg stå klar år 2025.

Men ännu har det inte beslutats vilken teknik som ska användas. Till buds står valet framför allt mellan skenor i marken eller ledningar i luften.

Vid Luleå tekniska universitet tittar forskarna däremot på en annan lösning med så kallad ”smart asfalt”. Genom att bland in nanopartiklar i asfalten går det att göra den ledande. Med det kan det bildas ett elektromagnetiskt fält som kan ladda fordonet under färd eller när det står parkerat.

Forskaren Andrzej Cwirzen vid Luleås tekniska universiet säger till SVT Norrbotten att Trafikverket visat intresse för tekniken.

De tittar också på möjligheten att lägga ut ledande spolar av betong uppblandat med nanopartiklar med hjälp av en 3D-printer som ”skriver” ut spolarna med jämna mellanrum utmed vägen. Ovanpå det går det sedan att lägga vanlig asfalt.

Det ska enligt Andrzej Cwirzen vara ett billigare alternativ än dagens teknik där det läggs ned kopparledningar i vägen.

Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2021-12-07