Många vill ha stöd för snabbladdare i glesbygd – men stora aktörer passar

Lotta Hedin

Lotta Hedin

16 nov 2020

Förra året öronmärkte regeringen 150 miljoner kronor till stöd för snabbladdare i glesbygd, med syfte att de vita fläckarna på i Sveriges snabbladdningskarta ska täckas.

Trafikverket som administrerar stödet har nu 50 miljoner att dela ut i år, och lika mycket de kommande två åren. Under hösten har den första ansökningsperioden hållits. Från mitten av september till slutet av oktober kunde intresserade aktörer söka stöd för att bygga på 21 olika platser, i Norrbottens, Värmlands, Dalarnas, Östergötlands, Örebro, Jönköpings och Kalmar län.

Totalt har 68 ansökningar kommit in från 20 olika aktörer.

– Vi tycker att det är ett positivt resultat, säger Jenny Aminoff, uppdragsledare på Trafikverket.

– Det har kommit in åtminstone en ansökan till varje plats. Det känns hoppfullt. Men vi vet ju ännu inte om alla ansökningar uppfyller kriterierna, vi håller på med handläggningen nu och hoppas komma med beslut i början av december.

På majoriteten av platserna är det tre aktörer som ansökt om bidrag för att bygga. För vissa platser, som Nikkaloukta, Hakkas och Töre, har det bara kommit en ansökan. De mest attraktiva platserna, som Idre, Kiruna, Överkalix och Nässjö, har fem ansökningar.

Vattenfall Elanläggningar är den aktör som skickat in flest ansökningar – till totalt 14 av platserna. Men övriga stora laddoperatörer lyser med sin frånvaro. Varken Bee, Eon eller Ionity har skickat in en enda.

– Vi har inte sökt stödet, bland annat eftersom man har som krav att också erbjuda AC-laddning, säger Jan Haugen Ihle på Ionity.

I kraven står att varje snabbladdningsstation måste ha minst två laddpunkter för 22 kW AC och två laddpunkter för DC laddning enligt CCS/Combo2- standarden, med minst 150 kW tillsammans. Respektive laddningspukt ska individuellt kunna leverera 150 kW, dock inte samtidigt.
Kablaget för DC-laddningspunkterna ska dimensioneras för att kunna uppgraderas till en effekt på 350 kW senare.

För att beviljas stöd måste aktören lova att hålla laddstationerna i drift i fem år.

Stödet kan sökas av både företag, kommuner, kommunala bolag och andra aktörer och det är möjligt att ansöka om upp till 100 procent av investeringskostnaderna. Däremot går det inte att få stöd för driften av snabbladdarna. Om flera som uppfyller kraven ansöker om stöd för samma plats kommer den som ansöker om lägst summa i stöd som kommer få det.

Nästa ansökningsperiod hålls i februari – mars nästa år, och kommer enligt Trafikverket omfatta ett betydligt större antal platser än första ansökningsomgången.

De här platserna ingick i den första ansökningsomgången:

Norrbottens län
Kiruna kommun – Riksgränsen, Abisko, Stenbacken, Kiruna tätort
Gällivare kommun – Nikkaluokta, Puoltikasvaara eller Skaulo,
Gällivare tätort, Hakkas
Överkalix kommun – Lansjärv, Överkalix tätort
Kalix kommun – Töre tätort

Övriga län och platser
Dalarna : Enviken tätort, Fredriksberg tätort, Idre tätort
Värmland: Långflon, Råda tätort, Lesjöfors tätort
Örebro: Hällefors tätort
Östergötland: Finspång tätort
Jönköping: Nässjö tätort
Kalmar: Böda

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: