Mercedes skrotar målet om ”Electric only” till 2030

Carl Undéhn

Carl Undéhn

22 feb 2024

För några år sedan ändrade Mercedes den tidigare strategin ”Electric first” till ”Electric only”. Något som innebar ett tydligare fokus på elbilar. Endast nya plattformar för eldrift skulle utvecklas och från 2030 ville Mercedes endast sälja eldrivna modeller. I alla fall på marknader förutsättningarna tillåter det, som tillverkaren formulerade det.

Men nu uppges det målet vara skrotat. ”Företaget planerar att kunna tillgodose olika kundbehov, oavsett om det handlar om en helelektrisk drivlina eller en elektrifierad förbränningsmotor, fram till långt in på 2030-talet.”, skriver Mercedes när de finansiella resultaten för 2023 presenteras i sin helhet.

I stället för ”Electric only” i alla fall i Europa från 2030 räknar Mercedes nu med att elektrifierade modeller kommer stå för hälften av försäljningen det året. Alltså då både helt eldrivna bilar och laddhybrider. Oklart är om Mercedes även kommer att utveckla nya plattformar för modeller med förbränningsmotorer, något det skulle vara slut med från 2025.

En ökning av sålda elbilar räknar Mercedes ändå med under kommande år. Och även förra året ökade de med 73 procent när Mercedes sålde 240.668 helt eldrivna modeller globalt. Det är ändå betydligt färre än vad tillverkaren hade satt upp som mål för 2023. Totalt innebar det att elbilarna stod för 12 procent av försäljningen. Målet för 2023 var däremot 20 procent.

Eventuellt kan vi också vänta oss något lägre priser på Mercedes elbilar under de närmsta åren. ”Medan de kommande modellerna kommer att sätta standarder för att förbättra effektivitet och laddningstid, tror företaget att batterikostnaderna per kilowattimme kan minskas med mer än 30% under de närmaste åren, tack vare optimerad cell- och moduldesign, förbättrad fordonsintegration, vidareutveckling av cellkemier (t.ex. NMC, nästa generations LFP), celluppdateringar under livscykeln och kontinuerliga förbättringsavtal med leverantörer”, skriver Mercedes.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!