Miljözon klass 3 införs i Stockholm – här får du endast köra på el eller gas

Carl Undéhn

Carl Undéhn

25 apr 2023

Kommuner kan införa miljözoner i tre steg där endast bilar som uppfyller vissa utsläppskrav tillåts köra. I klass 3, som är den hårdaste klassen, tillåts endast bilar som drivs på el med batterier eller vätgas samt gasbilar.

Ännu har ingen kommun infört klass 3. Men det är nu på gång i Stockholm, säger stadens miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen (MP) till Dagens Nyheter.

Från och med början av nästa år kommer diesel- och bensinbilar inte längre få köra i Gamla Stan samt delar av City på Norrmalm. Reglerna kommer gälla för både privat- och yrkestrafik.

Från början av nästa år är det el- eller gasdrift som gäller i vissa delar av Stockholm.

Exakt inom vilka gränser som miljözon klass 3 införs har ännu inte beslutats. Men målet är att de nya reglerna ska börja införas nästa år för att vara helt genomfört till 2026.

Beslutet motiveras med det långsiktiga målet att förbättra luftkvaliteten i huvudstaden.

– Syftet med miljözonen i city och Gamla stan är inte att minska biltrafiken utan att minska utsläppen från bilarna. För att minska trafiken har vi andra åtgärder. Exempelvis två miljarder för att underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik, säger Åsa Lindhagen till Dagens Nyheter.

Även i Göteborg har det lagts fram ett förslag om att införa miljözon klass 3 i de centrala kvarteren inom Vallgraven.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!