NIO och CATL samarbetar för långlivade batterier

Carl Undéhn

Carl Undéhn

15 mar 2024

De flesta biltillverkare ger idag en batterigaranti där de ska ha kvar 70 procents kapacitet efter 16.000 mil eller åtta år. Kinesiska NIO och världens största batteritillverkare CATL vill nu gå längre än så. Tillsammans inleder de bådaföretagen ett samarbete kring utveckling av batterier med längre livslängd.

Målet är i stället att kunna garantera 85 procents kapacitet och det efter 15 år. För att lyckas med det ska båda företag bidra med kompetens. CATL nämner till exempel teknik som ska förlänga livslängden hos batterier, som en självreparerande folie samt tillsatser.

I NIO:s fall handlar det om att bidra med ”big data”, alltså stora mängder information från företagets molnservice som samlat data från tillverkarens stationer för batteribyten. Enligt NIO har de genom att kontrollera status och hälsa på batterierna i företagets stationer för batteribyte redan lyckats höja ribban till att batterierna behåller 80 procents kapacitet upp till 12 år.

Den vanliga garantin på åtta år tillsammans med den kraftiga ökningen av elbilar på senare år innebär att det snart kommer köra omkring många bilar utan batterigaranti. Antalet kommer uppgå till omkring 20 miljoner från 2025 till 2032, enligt NIO:s beräkningar.

Något som naturligtvis kan innebära ett problem för bilarna ägare. Men NIO har även ett egenintresse i batterier med lång livslängd. Med sin affärsmodell där batterierna hyrs genom ”Battery as a Service” (BaaS) och tillverkarens stationer för batteribyten, som i Kina uppgår till över 2.300 stycken, äger NIO ett stort antal batterier.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: