Nissan återanvänder elbilsbatterier i fabriksrobotar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

17 mar 2021

Idéer om att skapa en cirkulär ekonomi, alltså där resurser återanvänds för att minska svinnet, tar allt mer plats. Sverige har bland annat lanserat en nationell strategi för en cirkulär ekonomi och inom batteritillverkningen för elbilar är frågan ett aktuellt ämne.

Nissan, som med modellen Leaf tog fram en av de första massproducerade elbilarna, har nu börjat praktisera principen i en av sina fabriker. Batterier från gamla Nissan Leaf används för att driva robotar vid tillverkningen av nya bilar.

Det handlar om så kallade Atomated Guided Vehicles (AGV) som bland annat transporterar komponenter till arbetarna vid bandet i fabriken.

Så kan batterier som efter många års tjänstgöring inte längre är kraftfulla nog till att driva  en bil användas i andra situationer.

Tilltaget har även bidragit till att byta ut de äldre blybaserade batterierna som innan användes i robotarna till mer modern – men begagnade – litiumjonbatterier. Tekniken bidrar bland annat till lättare laddning genom att robotarna kort stannar till för 30 sekunder vid laddningsstationer under sina rundor i fabriken.

Enligt Nissan kan de uttjänta Leaf-batterierna användas i upp till ytterligare åtta år i deras robotar. Redan tidigare har Nissan använt batterier från Leaf ibland annat mobila laddningsstationer och för att lagra energi från solpaneler.

I slutändan är det även något som kan bli en fördel för kunder.

– När begagnade elbilsbatterier blir mer värdefulla ökar också inbytespriserna, säger Masashi Matsumoto från Nissans teknik och utecklingscenter i ett pressmeddelande.

Även BMW har varit inne på idén om att inför en pant för batterier för att återvinna värdefulla råmaterial ur det när bilen skrotas.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: