Norskt konsortium vill konkurrera med Northvolt

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

5 okt 2020

Ett norskt konsortium har planer på en batterifabrik med en årskapacitet på 32 gigawattimmar. Enligt planen ska den första delen av anläggningen dra i gång 2024.

Initialt ska Morrow Batteries tillverka batterier baserade på dagens teknik, men planen är att introducera nya tekniker i takt med att anläggningen skalas upp från en årsproduktion på 8 gigawattimmar till 32 gigawattimmar.

Anläggningen, som ska ligga i Agder kommun i södra delen av landet, kommer därmed att bli ungefär lika stor som svenska Northvolt One i Skellefteå. På båda ställena talas det dessutom om cirka 2 500 direkta arbetstillfällen.

– Morrows mål är att utveckla en ny grön storindustri. Om Norge klarar att ta 2,5 procent av den europeiska batterimarknaden kommer det enligt [forskningsinstitutet] SINTEF att ge omkring 10 000 arbetstillfällen, säger energibolaget Agder Energis koncernchef Steffen Syvertsen.

– Vattenkraft har varit avgörande för utvecklingen av norsk industri. Nu kan vår förnybara energibli central i ett nytt kapitel i Norges industrihistoria.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!