Mer än 10 % av våra personbilar laddbara – rena elbilar ökar mest

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

9 aug 2023

Antalet laddbara personbilar har nu passerat en halv miljon, vilket utgör 10% av personbilsflottan, skriver Power Circle i ett pressmeddelande.

”Sedan årsskiftet har närmare 72 000 laddbara personbilar adderats till fordonsflottan och det är framför allt de rena elbilarna som stått för ökningen. Dessutom visar statistiken över laddinfrastruktur på stora ökningar senaste halvåret med över 11 000 nya laddpunkter”, skriver organisationen.

Den 31 juli fanns det 525 714 laddbara fordon i Sverige. 246 605 av dessa var rena elbilar, 258 344 var laddhybrider. Till det kommer 2 738 elmotorcyklar, 1 083 elbussar samt 16 566 lätta och 378 tunga lastbilar.

58 932 rena elbilar såldes under perioden, och 33 012 laddhybrider. Jämfört med motsvarande period förra året har nyregistreringarna av elbilar ökat med 32% och minskat med 16% för laddhybriderna. Mobility Sweden beskriver dock i sitt senaste pressmeddelande att nyregistreringarna av laddbara personbilar förväntas minska under hösten.

– Efter borttagandet av klimatbonusen efterfrågar allt fler nu politiska styrmedel riktade mot laddbara fordon. Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen under hösten och se om vi kan se den nedgång i nyregistreringar som nu förväntas komma , säger Hampus Thuresson.

På lastbilssidan ökar antalet laddbara fordon snabbt. Sedan årsskiftet har det totala antalet lätta lastbilar ökat med närmare 25% och uppgår nu till 16 566 fordon. Elektrifieringen av tunga lastbilar utvecklas också fortsatt starkt. I slutet av juli fanns 378 tunga laddbara lastbilar i trafik och motsvarande siffra var vid årsskiftet 229, en ökning med 65%.

När de laddbara fordonen blir allt fler ökar också den samlade batterikapaciteten snabbt, och uppgår idag till cirka 10 700 MWh. Det ökande behovet av elektricitet till elbilarna kan skapa utmaningar för Sveriges elsystem, samtidigt som batterilagringskapaciteten kan skapa betydande nytta för elsystemet på exempelvis Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader eller lokala flexibilitetsmarknader.

Den genomsnittliga ökningen av laddinfrastruktur har under delar av 2023 stuckit ut med stora ökningar av nya laddstationer och laddpunkter. Totalt visar statistiken på 1 176 nya laddstationer och 10 618 nya laddpunkter, ökningar motsvarande 38% respektive 59%. Utvecklingen beror delvis på att utbyggnaden av ny laddinfrastruktur fortsätter, men också på att databasen NOBIL, som samlar information och data över laddinfrastruktur, under våren utvecklat och förbättrat metoden för datainsamling.

– Det är glädjande att se hur statistiken över laddinfrastruktur utvecklas och täckningsgraden förbättras. Tillförlitlig data är en förutsättning för att vi ska kunna använda oss av olika nyckeltal och se hur utbyggnaden av laddinfrastruktur förhåller sig till utvecklingen av den laddbara fordonsflottan säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: