Ny släcklösning ska förenkla bekämpning av batteribränder

Carl Undéhn

Carl Undéhn

22 feb 2021

Brinnande elbilar är en utmaning för brandkåren. Förutom att litiumjonbatterier kan utveckla en kraftig och svårsläckt brand innehåller röken även det giftiga ämnet väteflourid som kan tränga igenom skyddskläder.

Det ökande antalet bilar med batterier på våra vägar har gjort att både brandkåren och tillverkare av skyddsutrustning är väl medvetna om problemet 

Brandsäkerhetsföretaget Firexo har nu utvecklat en ny släcklösning som är särskilt framtagen för bränder i litiumjonbatterier. Tester har utförts av det svenska forskningsinstitutet RISE, som bland annat arbetar med att utbilda brandkåren i släckning av batteribränder.

Den nya lösningen kunde effektivt förhindra ett av de största problemen med batteribränder, nämligen att de ofta återantänder genom så kallad ”termisk rusning”. Det innebär att batteriet värmer upp sig självt och fattar eld igen även efter att branden ser ut att vara släckt.

Ett exempel på problemet visade sig vid ett fall i USA då en Tesla Model X krockade. Efter att den första branden var släckt började batteriet brinna igen sex dagar senare på grund av termisk rusning.

Testerna av Firexos nya lösning visade goda resultat för att både kunna släcka branden och samtidigt kyla ned batteriet.

Problemet innefattar inte endast bilar, men batteriernas storlek och dess placering i en skyddande låda är saker som försvårar släckningsarbetet. Testerna av Firexos släcklösning utfördes därför både på mindre batterier hos mobiltelefoner och större elbilsbatterier placerade i ett skyddat hölje.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!