Nya bonus-malus ledde till rusning efter laddhybrider

Carl Undéhn

Carl Undéhn

1 apr 2021

I dag börjar de nya reglerna för bonus-malus att gälla. Det innebär att bonusen för elbilar nu höjs från 60 000 till 70 000 kronor samtidigt som bilar med förbränningsmotor kan få rejält höjd skatt. Även för laddhybrider gäller nu mer strikta regler kring hur mycket de får släppa ut. Gränsen sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer för att vara berättigade till bonus.

Införandet av de nya reglerna visar sig tydligt i statistiken för registreringen av bilar den senaste månaden.

– Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent. Den tudelade bilden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet, säger Mattias Bergman som är VD på BIL Sweden.

Miljöbonusen för laddhybrider är i genomsnitt 10 000 kronor mindre från och med idag. Inte helt oväntat var det därför många som valde att köpa just en laddhybrid innan de nya reglerna trädde i kraft.

På samma sätt har säkert vissa väntat med att köpa elbil för att där kunna ta del av den högre bonusen.

Totalt registrerades 47 460 nya bilar under mars månad. Det är en rejäl ökning med nästan 72 procent jämfört med mars förra året. Även det förklarar Mattias Bergman med förändringarna inom bonus-malussystemet, som han beskriver som en försämring för allt utom rena elbilar.

– Den 1 juli höjs även förmånsskatten, vilket medför att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna av styrmedelsförändringarna i nyregistreringarna. Vi bedömer dock att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att ökningstakten av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman.

Andelen laddbara bilar fortsatte att öka och utgjorde under mars 37 procent av nybilsregistreringen, jämfört med 28 procent i mars förra året. Totalt för årets första tre månader är 35,6 procent av nyregistreringen laddbara bilar.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!