Nya siffror: ojämn fördelning av laddstolpar i Europa

Carl Undéhn

Carl Undéhn

29 apr 2024

De senaste åren har det kommit flera rapporter om att utbyggnaden av laddinfrastrukturen inte hänger med ökningen av elbilar i landet. Och även när utbyggnaden sker fördelas laddstolparna inte jämt över landet.  Det är ett mönster som känns igen när det nu presenteras siffror för hela Europa av biltillverkarnas intresseorganisation ACEA.

Även sett till hela kontinenten är fördelningen av laddstolpar ytterst ojämn. Två tredjedelar av alla laddstolpar inom EU hittas i endast tre länder: Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

Enligt siffrorna från ACEA fanns det vid senaste årsskiftet 632.423 laddpunkter i Europa. Förra året tillkom det 153.000 nya, vilket kan låta som mycket. Men för att möta det väntade behovet från allt fler laddbara bilar år 2030 är det alledeles för lite. EU-kommissionen räknar med att det då behövs 3,5 miljoner laddpunkter i Europa, ACEA räknar med att det behövs 8,8 miljoner laddpunkter.

När det kommer till effekt klassar ACEA allt med över 22 kW som ”snabbladdare”. Men även med en så vid tolkningen av begreppet visar siffrorna att snabbladdare står för endast 13,5 procent av laddpunkterna på kontinenten.

Inte helt oväntat ser ACEA en koppling mellan väl utbyggd laddinftrastruktur och försäljningen av laddbara bilar. Enligt organisationens siffror är försäljningen störst i de fem länder där antalet laddpunkter också är flest. ACEA uppmanar därför Europas regeringar att satsa på bättre laddinfrastruktur.

Enligt siffror från Energimyndigheten finns det idag knappt 35.000 laddpunkter i Sverige.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: