Elbilen logo Meny

Nya turer kring Gigafactory Berlin – produktionsstarten kan skjutas upp

Turerna kring Teslas fabrikbygge utanför Berlin tar en ny vändning – igen. Ända sedan Tesla inledde arbetet med att bygga fabriken har projektet kantats av både ett i Europa aldrig tidigare sett tempo och konflikter med miljöorganisationer som motsätter sig fabriken.

Som ett resultat av det och Tysklands stränga miljölagar har Tesla under hela tiden genomfört arbetet utan något formellt bygglov. I ett sista steg innan ett officiellt bygglov kan tilldelas och produktionen i den princip färdiga fabriken kan dra i gång kunde kritiker lämna in sina argument online till delstaten Brandenburgs miljömyndighet.

800 invändningar kom in, men myndigheten har nu beslutat att processen måste göras om. Orsaken är att den tyska naturskyddsföreningen Nabu samt miljöorganisationen Grüne Liga anklagar miljömyndigheten för att inte ha informerat om möjligheten att lämna in klagomål i tid.

Med ett oklart rättsläge kring hur en domstol skulle besluta i frågan bestämmer sig myndigheten nu för att göra om allting från början. Nytt datum för att börja lämna in klagomål är nu den 2:a november och diskussionen ska pågå online fram till den 22:a november.

Teslas planer på att helst få igång produktionen i fabriken samma månad ser därmed inte ut att hålla. Inte heller om produktionen av Model Y kan komma igång i fabriken innan årskiftet är längre säkert.

Miljöorganisationernas främsta kritik handlar om att fabriken kommer förbruka för mycket vatten.

– Mängden vatten som behövs för produktionen där från början av 2023 överstiger det som vi kan erbjuda, sa André Bähler som leder regionens vattenverk i ett reportage av den tyska tv-kanalen ZDF tidigare i år.

Ett inslag som fick Elon Musk att twittra ”Wow, shame on ZDF Info!”.

I debatten kring fabriken lyfter tyska politiker och medier som stödjer etableringen däremot fram att Teslas fabrik behöver förhållandevis lite vatten. I de första beräkningarna angav Tesla en årlig förbrukning på 3,6 miljoner kubikmeter per år, en siffra som nu har sänkts till 1,4 miljoner kubikmeter.

Det jämförs ofta med ett stålverk och ett oljeraffinaderi tio mil bort från Teslas fabrik som har en årlig förbrukning på sju respektive 20 miljoner kubikmeter vatten per år.

Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2021-10-21