Nyheter från Teslas andra kvartalsrapport

Sigvard Dackevall

Sigvard Dackevall

5 okt 2020

I natt släppte Tesla sin andra kvartalsrapport för 2020. Rapporten följdes av en Q&A med Elon Musk där Musk svarade på frågor från investerare samt redogjorde för kommande projekt och andra nyheter för Tesla. Elon Musk sa själv att han aldrig tidigare har varit så entusiastisk över den kommande tiden för Tesla.

Den stora nyheten är Teslas kommande fabrik i Austin, USA. Tesla har under en tid sökt efter nästa stad att bygga sin nästkommande Gigafactory. Valet har stått mellan Tulsa, Oklahoma och Austin, Texas och i natt avslöjades att det blir Austin. Enligt uppgifter från Elon Musk kommer Gigafactory Austin att ligga precis bredvid Colorado river och enligt Musk själv vara den mest natursköna fabriken. Gigafactory i Austin kommer att ha en rekreationspark med vandrings & cyklingsleder. Dessutom kommer parken att vara tillgänglig för allmänheten. På Gigafactory Austin är det planerat att producera både Tesla Cybertruck och Tesla Semi samt producera Model 3 och Model Y för östra Nordamerika. Guvernören i Texas, Greg Abbott, publicerade kort därpå ett meddelande och välkomnade Tesla till Texas. Abbott räknade med att Gigafactory Austin kommer skapa åtminstone 5 000 nya jobb och en investering på omkring 1 miljard dollar i Texas.

Utöver Gigafactory Austin diskuterades Teslas finanser. Tesla lyckades för första gången någonsin vara lönsamma under ett helt år trots stora nedstängningar runtom världen till följd av COVID – 19.

Dessutom kom autopilot och feature complete på tal. Musk beskrev påverkan feature complete kommer ha på värdet för Tesla som den ensamt största värdeökningen för Tesla någonsin. Uppdateringen som ska komma mot slutet av året ska innebära att datorn i Teslan kommer att gå från att processa vad han kallar 2D till att processa 4D. 4D vilket Musk menar på innebär att hantera bilder i realtid, då tid är den fjärde dimensionen. Musk nämnde även att hans egna Tesla börjar närma sig ett stadie då han kan åka från sitt hem till arbetsplats utan någon intervention och då inräknat vägarbeten och liknande omständigheter.

Ytterligare en punkt som berördes var Teslas egna försäkring. Produkten finns idag tillgänglig i Kalifornien, USA, men är tänkt att rullas ut runtom i världen. Försäkringen ska enligt uppgifter från Musk vara anpassad till ägaren. Vid godkännande från ägaren samlar Tesla in uppgifter om ägaren. Vilket är tänkt att användas som bas för att individuellt prissätta försäkringen. Det vill säga åker ägaren fort och vårdslöst så blir försäkringen dyrare, men är ägaren försiktig och uppmärksam så ska försäkringen vara billigare. Tesla ska även baserat på informationen de samlat in ge kunden råd om vad kunden själv kan göra för att minska kostnaden av försäkringen.

Utöver detta diskuterades framtiden och eventuella hinder. Enligt Musk är batteriproduktion den fundamentala begränsningen Tesla har idag. Vidare nämnde Musk att han anser priset på Teslas fordon vara ett stort problem. Han vill se att priset för fordon blir lägre. Tesla har sedan tidigare nämnt att deras mål är att producera 20 miljoner bilar per år. Enligt Musk själv kommer automatisering och AI vara den ensamt största kraften bakom att uppnå målet.

Slutligen nämndes Tesla energi. Vilket enligt Musk kommer växa sig lika stort om inte större än fordonssektorn av Tesla, även här nämnde Musk vikten av batteriproduktion. Speciellt då samhällen världen över ställer om till förnyelsebar energi vilket kan innebära perioder av både mindre energiproduktion och perioder av överproduktion. Dessutom i syfte att stabilisera elnätverken under tidpunkter på dygnet då det är extra hög belastning på elnäten.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: