Nytt miljonstöd för laddning av tunga transporter

Carl Undéhn

Carl Undéhn

8 maj 2024

Energimyndigheten har tidigare gett ekonomiskt stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga transporter utmed vägar. Men även vid ankomst är det viktigt att kunna ladda. För det öronmärks nu 850 miljoner kronor till utbyggnad av laddare vid terminaler, lager, återvinningscentraler ”och liknande platser som är öppna för tillträde för alla transportörer som har ett ärende på platsen”.

Stödet uppgår till mellan 20 och 50 procent av kostnaden, beroende på hur stort företaget är som ansöker och var laddstationerna hamnar. I glesbygd tillkommer ytterligare 5 procent i stöd. Både privata och offentliga företag har rätt att ansöka om stödet.

Kravet är att laddstationerna ska vara byggda senast den 30 september 2027. Efter det måste de vara i drift i minst fem år.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: