Nytt projekt ska skynda på elektrifiering av fartygstrafiken

Lotta Hedin

Lotta Hedin

7 jan 2021

Transportsektorn står för en fjärdedel av Europas utsläpp av växthusgaser, varav fartygstransporter står för 13 procent. Men att elektrifiera sjötransporterna är förknippade med höga kostnader, inte minst för de batterisystem som krävs.

Ett nytt treårigt projekt, Direct Current, har därför startats med syfte att hitta sätt att minska kostnaderna och driva på elektrifieringen.

Projektet, där 13 olika parter från hela Europa ingår, finansieras av EU kommissionen som tilldelat det nära 12 miljoner euro genom Horizon 2020-programmet

Bland annat arbetar man med en litiumjoncell som ska vara optimerad för sjötransporter. Ett system för energilagring i containerformat med enheter som lätt kan bytas ska också tas fram.
Systemet, som ska utvecklas och demonstreras i hamnen i Rotterdam innefattar också snabbladdning av fartyg.

I Projeket koordineras av Vrije universitet i Bryssel.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: