Omkomne föraren ignorerade autopilotens varningar

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

21 jun 2017

Den uppmärksammade dödsolyckan där en Tesla körde in i ett släp hade kunnat förhindras. Men föraren ignorerade autopilotens uppmaning om att han skulle ta över kontrollen över bilen, visar en rapport från USA:s trafiksäkerhetsmyndighet.

Som Elbilen rapporterade i nr 7/2016 förolyckades mannen i en otäck olycka i Florida i maj 2016. Hans Tesla körde med autopilot. Systemet såg inte en stor dragbil med semitrailersläp som korsade körbanan. Inte heller Brown reagerade. Teslan körde in under släpet. Överdelen skalades av och underdelen fortsatte några hundra meter innan den kraschade. Föraren fanns kvar i underdelen men omkom till följd av svåra huvudskador.

Tesla uppgav till att börja med att det rådde exceptionella omständigheter på platsen. Systemet ”kunde inte se den vita trailern mot den vita skyn”. Av polisrapporten framgick snarare att det var utmärkt väder och att dragbilen var röd medan släpet var vitt.

Nu har USA:s trafiksäkerhetsverk National Transportation Safety Board släppt 500 sidor utredningsmaterial. Man har analyserat data i Teslans färddator, rekonstruerat olycksomständigheterna på plats och hållit kompletterande intervjuer med huvudvittnet. Ett grundligt arbete som konfirmerar polisrapporten och även Elbilens rapportering och grafik.

Innan olyckan körde Brown till 90 procent på autopilot. Denna hade Lane Assist och skulle även bromsa vid behov. Han hade manuellt ställt farten till 73 miles per hour i stället för skyltade 65 miles per hour. Teslan varnade sex respektive sju gånger med ljudsignal och display att han skulle hålla händerna på ratten. Men det gjorde han inte och bilen varken saktade farten eller bromsade innan kollisionen.

Vittnet såg hela olyckan. Teslan körde i jämn fart utan att reagera på det korsande ekipaget. Dess förare verkar inte heller ha märkt något. Han tog av och korsade vägen framför Teslan.

Rapporten visar att fast vägen ser tämligen plan ut så finns luriga höjdskillnader. Sikten är sämre än man kanske tror. Lastbilsföraren liksom Teslan hade sikt, men inte kilometersikt utan bara några få hundra meter. Men vittnet såg hela förloppet och menade att såväl Teslan som lastbilen hade kunnat undvika olyckan med normal varsamhet.

Bara några månader senare inträffade en ny dödsolycka på samma plats. Med nutida svenska mått mätt är trafikmiljön på platsen alldeles för rörig och skyltade farten för hög.

Skrivet den 2017/06/20 av Måns Hagberg

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: