Planering kan minska energisvinn vid tomgångskörning av elbussar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

27 maj 2022

Elbussarna blir allt fler runt om i Sverige. Enligt en prognos från Trafikanalys kommer de öka med 250 stycken om året fram till 2024.

Men med smartare planering skulle de kunna köra längre mellan laddstoppen. En rapport visar att eldrivna bussar i Europa och Nordamerika slösar mycket batterikapacitet när de står still.

Det är laddoperatören Charge Point som har undersökt energiförbrukningen hos 8,5 miljoner eldrivna bussar och 3,4 miljoner dieselbussar. Resultatet visar att så mycket som 18 procent av energin i batterierna går förlorad vid tomgångskörning.

Problemet är varken nytt eller direkt kopplat till eldriften. Tomgångskörning är en oundviklig del av livet för en linjebuss och även dieseldrivna bussar gör av med mycket bränsle när de står still.

Enligt rapporten ett genomsnitt på 1 123 liter diesel per år. För en eldriven buss är genomsnittliga årliga förbrukning vid tomgång 3 536 kWh.

Tack vare att det är billigare att ladda än att tanka diesel uppgår den ekonomiska förlusten för den eldrivna bussen till endast en femtedel jämfört med den som kör på diesel.

Datan visar ändå att det finns utrymme för förbättringar genom mer noggrann planering av hur bussarna används.

”Det är viktigt att operatörer tar en närmre och mer kritisk titt på sin politik för tomgångskörning för att ytterligare förbättra bussarnas räckvidd och förbrukning”, skriver Charge Point i rapporten.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: