Polestar 0 ska bli en på riktigt klimatneutral bil

Carl Undéhn

Carl Undéhn

7 apr 2021

Att elbilar spelar en nyckelroll i omställningen till hållbara transporter är de flesta överens om. Men för verkligt klimatneutrala bilar måste även produktionen av dem vägas in.

Polestar sticker nu ut hakan och säger att de inte nöjer sig med alternativ som att klimatkompensera genom att plantera träd. Inom projektet kallat ”Polestar 0” vill de istället förändra tillverkningen av bilar, hela vägen från leverantörer till återförsäljare.

– Kompensation är att köpa sig fri, säger Polestars vd Thomas Ingenlath i ett pressmeddelande där Polestar skriver att ”fokus kommer ligga på att eliminera utsläpp.”

Orsaken är att kompensation genom till exempel trädplantering inte är hållbart i ett långsiktigt perspektiv. Målet är därför att senast år 2030 producera en bil helt utan utsläpp av koldioxid.

– Vi kommer nu att arbeta för att eliminera alla utsläpp från produktionen. Vi biltillverkare befinner oss mitt i en historisk och spännande tid, en möjlighet att ta tillfället i akt att bli bättre och våga bygga vidare på drömmen om klimatneutrala, cirkulära och vackra bilar, säger Polestars hållbarhetschef Fredrika Klarén.

Det är en målsättning som Polestar inte är ensamma om. Flera tillverkare som Daimler, Audi, BMW, Nissan och Toyota har alla satt upp mål om klimatneutral produktion. Det talas då ofta om att det ska uppnås kring år 2050.

Men Polestar tar det nu längre genom att vilja lyckas med det redan år 2030.

Än så länge är Polestar 0 endast ett vägledande projekt och ingen planerad modell. Detaljer om hur den klimatneutrala produktionen ska göras möjlig ges inte. En möjlighet är att använda stål och aluminium från fabriker som drivs av grön vätgas, något som är på gång. Men det är endast en del av produktionen.

Däremot vill Polestar redan nu börja ange koldioxidavtrycket för modellen Polestar 2, något som enligt företaget innebär ”en ny standard för transparens”.

– Konsumenter är en stor drivkraft för övergång till en hållbar ekonomi. De måste få rätt verktyg för att fatta välgrundade och etiska beslut. Vår hållbarhetsdeklaration ger konsumenten möjlighet till just detta. Idag lämnar Polestar 2 fabriken med ett koldioxidavtryck. År 2030 vill vi presentera en bil som inte gör det, säger Thomas Ingenlath.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: