Priserna för kobolt skjuter i höjden

Carl Undéhn

Carl Undéhn

7 maj 2021

”Utbud och efterfrågan styr priset” heter och det märks just nu tydligt för kobolt. Den sällsynta och metallen är en liten men viktig beståndsdel i batterierna som sitter i alla våra tekniska prylar – och i våra elbilar.

Hittills i år har priset på kobolt stigit med 40 procent, enligt Financial Times. Främsta orsaken till det ska vara biltillverkarnas ökade behov av kobolt i takt med att det produceras allt fler elbilar.

Priset ligger nu på omkring 21 dollar för ett pund, eller 453 gram, och har sjunkit något den senaste månaden.

Men analytiker räknar med att priset kommer stiga till över 40 dollar per pund till år 2024.

Samtidigt visar en ny rapport från det internationella energirådet IEA att bilindustrin kommer behöva 30 gånger mer nickel och litium år 2040 jämfört med idag. Endast med ökad mängd av det kommer det vara möjligt att ställa om till utsläppsfria transporter och uppfylla Parisavtalet.

Men för kobolt påverkas alltså priset redan idag. Problemet är att trots stigande efterfrågan på kobolt ökar inte mängden som finns tillgänglig. Flera biltillverkare arbetar på alternativ eller batterier som inneåller mindre kobolt. I Kina, världens största elbilsmarknad, är de koboltfria så kallade LFP-batterierna på frammarsch. Bland annat hittas de i majoriteten av Teslas Model 3 byggda i Shanghai och den kinesiska tillverkaren BYD använder sitt LFP-batteri ”Blade Battery” i alla kommande elbilar.

Men efterfrågan på batterier med lång räckvidd är stor vilket innebär ett fortsatt behov av kobolt – med stigande priser som följd.

Kobolt är även omdiskuterat och kritiserat på grund av arbetsförhållandena vid brytningen. Sextio procent av världens kobolt kommer från gruvor i Demokratiska Republiken Kongo varifrån det kommit flera rapporter om barnarbete. Biltillverkare har kritiserats för att vara en del av problemet. Flera stora aktörer som BMW och Volkswagen har därför startat initiativ för att säkra bättre arbetsförhållanden eller köper kobolt från andra länder.

Även det ökade intresset för återvinning av batterier och EU:s kommande regler kring det kommer spela en allt viktigare roll när antalet elbilar ökar.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: