Projektet LEVIS ska ge lättare elbilar med längre räckvidd

Carl Undéhn

Carl Undéhn

4 mar 2021

Ett viktproblem som elbilar har svårt att komma ifrån är batteriet. Medelvikten ligger på omkring 350 kilo och batteriet utgör omkring en femtedel av en elbils totala vikt. Det bedrivs därför mycket forskning på att ta fram mindre och lättare batterier som ändå ska ge lång räckvidd tack vare högre energitäthet.

Men innan de finns på marknaden lönar det sig att spara in kilon på andra ställen. Nyligen drogs därför projektet LEVIS igång där 13 forskningsinstitut från sju länder samarbetar, däribland RISE från Sverige. Syftet är att utveckla lättare komponenter för tillverkning av elbilar.

Genom att sänka vikten minskar förbrukningen vilket ger längre räckvidd med befintliga batterier.

I ett första steg ska tre komponenter tas fram och testas för att visa på effektiviteten i både viktminskning och tillverkningsprocessen. Det handlar om en fjädringsarm, en hållare för batteriet och en tvärbalk.

– Vi ska använda lösningar som innefattar flera material baserade på termoplastisk kolfiber integrerat med metaller som kommer leda till kostnadseffektiv och skalbar tillverkning, säger José Ramón Valdés från tekniska institutet i spanska Aragón som deltar i projektet.

Förutom att göra komponenterna lättare ska projektet även titta på hur tillverkningen kan göras mer miljövänlig.

– De lätta komponenterna ska utvecklas med en cirkulär ekonomi i åtanke. Det innebär att vi fokuserar extra på att använda återvunna material och utvecklar komponenterna så att de inte genererar något avfall i slutet av sin livscykel och att alla delar kan återanvändas, säger Theodora Skordili från forskningsinstitutet Cenex i Amsterdam.

Projektet löper över tre år och har tilldelats omkring 49 miljoner kronor från EU:s forskningsfond Horizon.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!