Regeringen vill förenkla laddning av elbilar hemma

Carl Undéhn

Carl Undéhn

18 jan 2021

Möjligheten att kunna ladda hemma är ett krav som de flesta vill lösa innan de tar steget och skaffar elbil. Men långtifrån alla har möjlighet att installera en laddbox. Det gäller framförallt de som bor i lägenhet i stan där bilen parkeras i gemensamt garage eller ute på gatan.

För att göra det enklare för fler att äga elbil har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att se över hur tillgången på laddmöjligheter i hemmen kan förbättras.

– Det ska vara enkelt att ladda elbilar, också för dem som bor i flerbostadshus eller har gatuparkering. Vi ser hinder som ska lösas, säger energiminister Anders Ygeman utan att presentera några konkreta förslag.

Energimyndigheten har tid på sig fram till sista augusti i år att redovisa sin undersökning.  

Efter ett tidigare beslut finns det idag krav på förbättrade laddningsmöjligheter vid nybyggnation av bostäder eller garage. Det kan handla om antingen infrastruktur i form av kanaler för dragning av elkablar vid varje parkeringsplats eller installation av laddstolpar.

Regeringens mål är att koldioxidutsläppen från transporter ska ha minskat med 70 % till år 2030 jämfört med 2010. En viktig nyckel för att klara det är en snabb omställning till eldrift.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: