Regeringen vill ha enklare regler för laddning på allmän platsmark

Carl Undéhn

Carl Undéhn

19 jun 2023

Regeringen vill göra det lättare för de som bor i lägenhet att ladda elbil. Många är idag hänvisade till allmänna laddplatser som beroende på var du bor kan befinna sig en bit från det egna hemmet.

– Det ska vara enkelt att ladda elbilar nära hemmet, men den som bor i flerbostadshus kan i dag behöva åka långt för att kunna ladda sin bil, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Krångliga regler kan idag innebära ett hinder för att sätta upp laddplatser på boendeparkering som befinner sig på allmän platsmark. Transportstyrelsen får därför i uppdrag att se över reglerna. Förhoppningen är att det ska göra det enklare för kommuner att bygga ut laddinfrastruktur vid parkeringar på allmän platsmark. Och genom det få fler att välja eldrift nästa gång det är dags för ny bil.

– För att skynda på elektrifieringen av vägtransporter behöver vi göra det lättare för fler att välja eldrivna bilar, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Resultatet ska redovisas senast den 5:e april nästa år.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: