Regeringen vill tillfälligt slopa skatt på elbilsladdning vid arbetsplatser

Carl Undéhn

Carl Undéhn

1 dec 2022

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag som ska uppmuntra anställda att köra elbil till jobbet ifall det finns möjlighet att ladda där.

I dagsläget ses möjligheten att kunna ladda sin elbil vid jobbet som en skattepliktig förmån om arbetsgivaren står för elen. Värdet på förmånen beräknas på uppskattad förbrukning av el enligt marknadspriset.

I en promemoria lägger finansdepartementet nu fram förslaget att tillfälligt skattebefria laddning vid arbetsplatser. Det ska då gälla för elbilar, men även lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och även cyklar.

Skatteslopningen är som sagt tillfällig och ska gäla från 1:a juli 2023 fram till sista juni 2026.

Enligt promemorian kan förslaget för en anställd betyda 1 500 kronor mindre i skattepliktig bruttolön per år. Beräkningen baseras på att den anställde laddar 1 000 kWh per år och att kostnaden för elen är 1,50 kronor per kWh.

Tanken är att både att gynna de som kör på el till jobbet och minska arbetsbördan för företag som erbjuder gratis el vid arbetsplatsen.

Driver du ett företag hemfrån går det däremot inte att dra av skatten när bilen laddas.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: