Elbilen logo Meny

Rejäl ökning av elbilar i april

Den första april började de nya reglerna för bonus malus-systemet att gälla. Med det höjdes klimatbonusen för elbilar till 70 000 kronor, och det syns direkt redan en månad senare i BIL Sweden statistik över nyregistreringar.

Under april registrerades 4 869 elbilar i Sverige – en ökning med 368 procent jämfört med samma månad året innan. Även det totala antalet nyregistreringar av bilar ökade med 15,6 procent. Sett över årets första fyra månader är ökningen över 30 procent, jämfört med året innan.

En del av ökningen beror på att coronapandemin ledde till minskad bilförsäljning under våren 2020. Men det är också tydligt att förändringarna i bonus malus-systemet påverkar.

– Laddhybriderna ökade kraftigt i mars inför att bonusen skulle minska med i genomsnitt 10 000 kronor och elbilarna minskade då elbilskunden inväntade bonushöjningen. Den höjda bonusen, från 60 000 till 70 000 kronor, gav en kraftig uppgång för elbilarna som nådde det näst högsta antalet i aprilregistreringarna, säger Mattias Bergman som är vd på branschorganisationen BIL Sweden.

Förutom förändringarna i bonus malus lyfter han även fram att det finns fler attraktiva elbilar på marknaden – något som även kommer att öka den närmsta tiden.

Även laddhybrider ökade i april med 41 procent jämfört med samma månad för ett år sedan och totalt utgjorde antalet laddbara bilar 43,1 procent under april. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då siffran var 22,6 procent.

Volkswagen ID.4 toppar listan över elbilar. 1 444 registreringar under april. Den totala siffran för ID.4 från januari till april landar på 1 557 stycken. Med det är Volkswagens elsuv årets hittills mest registrerade elbil och klättrar förbi Tesla Model 3 som registrerats 1 368 gånger.

Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2021-05-03