Rejäl ökning för elbilar i Europa senaste året

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

3 feb 2022

Drygt 9 procent av alla bilar som såldes i Europa under 2021 var rena elbilar och tillsammans med laddhybrider utgjorde de 18 procent av försäljningen.

Detta enligt den senaste statistiken från branschorganisationen European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) som också visar att knappt 2 procent av de bilar som såldes 2019 var rena elbilar.

Sett till hela året såldes 878000 rena elbilar inom EU. Merparten av dessa, 356000, såldes i Tyskland.

Den stora förändringen kom under årets sista kvartal, då en rejäl skjuts i elbilsförsäljningen ledde till att närmare 310000 batteribilar rullade ut på EU:s vägar.

Under samma period halverades antalet sålda dieselfordon jämfört med sista kvartalet 2020. Andelen sålda bensinbilar minskade också, från 40,6 procent under det sista kvartalet 2020 till 35,8 procent under samma period 2021.

Statistiken, som också ger en bild av utvecklingen i länder som inte är EU-medlemmar, visar att Norge fortfarande ligger i framkant med närmare 114000 sålda batteribilar under 2021 – dubbelt så många som i Sverige.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!