Rekordår för grön energi – solel ökar mest

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

24 maj 2017

Förnybar energi skapar många arbetstillfällen, visar en ny rapport. Närmare 10 miljoner personer arbetar inom den gröna industrisektorn, nästan dubbelt så många som 2011. Sjunkande kostnader ses som en av faktorerna bakom ökningen, enligt den senaste rapporten från International Renewable Energy Agency (IRENA).

– Under de senaste fyra åren har antalet jobb inom sol- och vindenergi mer än fördubblats, säger generaldirektören Adnan Z. Amin.

Allra snabbast växer solcellssektorn, som förra året sysselsatte 3,1 miljon personer – en ökning med 12 procent på ett år. Statistiken visar dock att det finns stora internationella skillnader. Jobbtillväxten inom solel sker främst i Kina, USA och Indien. Inom EU och i Japan minskar antalet anställda.

Den årliga rapporten visar också att förnybar energi ökar även i Afrika. Förra året sysselsatte sektorn drygt 60 000 anställda, varav merparten i Sydafrika och Nigeria. Där handlar det främst om storskaliga projekt, men förnybar energi – främst från solceller – innebär också mycket i områden utanför elnätet. Förutom arbetstillfällen handlar det också om ett sätt att få tillgång till elektricitet på ställen där det ännu inte finns planer för någon anslutning till det stora elnätet.

Antalet arbetstillfällen inom grön energi väntas även öka stadigt under det kommande decenniet, säger Amin.

– Vi förväntar oss att antalet människor som jobbar med förnybar energi kan öka till 24 miljoner år 2030. Ökningen är större än de jobb som försvinner inom fossilbränslesektorn.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: