Remissinstanserna kritiska mot förslaget som ska stoppa elbilsexport

Björn Åslund

Björn Åslund

10 nov 2020

Kritiken är hård mot förslaget om att den förste ägaren kan bli återbetalningsskyldig om klimatbonusbilar exporteras inom fem år. Det riskerar bromsa omställningen till elbilar, menar kritikerna.

Regeringen vill få hejd på exporten av elbilar köpta med klimatbonus. Miljödepartementet har lagt ett förslag om ändrade regler, som går ut på att klimatbonusbilar ska vara registrerade fem år i Sverige. Om de exporteras under dessa fem år, så skulle den första ägaren bli skyldig att återbetala bonusen. Det kan röra sig om en summa på 70 000 kr.

Organisationen Bil Sweden avstyrker förslaget i ett remissvar, som stöds av Bankföreningen, Biluthyrarna, Finansbolagens förening och Motorbranschens riksförbund.

– Vi anser inte att regeringens förslag är rätt väg för att stoppa problemet, tvärtom skapar förslaget osäkerhet, stora inlåsningseffekter samt riskerar att bromsa klimatomställningen. Förslaget riskerar att bli kontraproduktivt, skriver Anders Norén, som är teknisk chef vid Bil Sweden.

En återbetalningsskyldighet för förste ägaren skapar osäkerhet huruvida man kan tillgodoräkna sig bonusbeloppet eller inte i fordonskalkylen, konstaterar Bil Sweden.
Bil Sweden anser att återbetalningskravet bör följa bilen, vilket innebär att återbetalningskravet ska riktas mot den som står som registrerad ägare när bilen avregistreras.

Även föreningen Elbil Sverige avvisar förslaget. Ordförande Magnus Johansson förklarar:

– Förslaget är illa utformat, när återbetalningsskyldigheten drabbar den första ägaren som fick bonusen. Om bilen säljs vidare till utlandet av näste ägare drabbas ju den första ägaren.

Magnus Johansson vill se en annan utformning, så att den ägare som exporterar bilen får betala betala igen bonusen till staten.

Även föreningen Gröna Bilister är tveksamma.
– Vi håller med regeringen att exporten bör stoppas, men har invändningar mot förslaget. Den förste ägaren vet ju inte vad kommande ägare gör, man kan bli återbetalningsskyldig utan egen förskyllan, säger Per Östborn vid Gröna Bilister.

Gröna Bilister har försökt hitta ett bättre förslag men har ännu inte lyckats, uppger Per Östborn. Man ser juridiska problem med att låta bonusen följa bilen och göra köparen ansvarig för en bonus som säljaren fick.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!