Renault utlovar nya modeller och smarta elnät

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

9 okt 2017

Renault fortsätter sin elbilsoffensiv genom ett nytt dotterbolag med fokus på en utbyggnad av laddnätverket. Den franska biltillverkaren har också presenterat en sexårsplan med åtminstone åtta nya helelektriska modeller.

– Investeringar i smarta elnät är nyckeln till att behålla vår ledande ställning på den europeiska elbilsmarknaden och för att accelerera uppskalningen av elbilsmarknaden. Renault Energy Services är ett viktigt steg framåt, säger Gilles Normand, chef för Renaults elbilsdivision.

Förutom en utbyggnad av laddinfrastrukturen ska det nya dotterbolaget också utveckla smarta system som laddar bilen när eltaxan är som mest förmånlig och som kan skicka ut elektricitet när elanvändningen i systemet är som högst, så kallad vehicle to grid (V2G). Uttjänta batteripaket ska också återanvändas i stationära lagringssystem som inte ställer lika höga krav på batterierna. Detta som ett led i övergången till mer förnybar el – solen skiner som bekant inte hela tiden och vinden kan vara minst lika nyckfull.

Renault, vars tidigare allians med Nissan nyligen fick en ny bundsförvant i Mitsubishi, har även presenterat en sexårsplan som sträcker sig till och med 2022. Enligt den ska företaget lansera åtta helelektriska, samt tolv elektrifierade modeller byggda på den gemensamma plattform som de tre biltillverkarna delar. Man räknar också med en ökad försäljning från knappt 3,5 miljoner bilar 2016 till 5 miljoner sålda fordon 2022.

 

Billigare Leaf genom samarbete med Mitsubishi

Renault siktar på hyperbillig elbil

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: