Renaultchefen föreslår ”Marshallplan” för elbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

20 mar 2024

I början av juni är det val till Europaparlamentet. Inför det har Luca de Meo, chef för både Renault och de europeiska biltillverkarnas intresseorganisation ACEA, skrivit ett öppet brev där han lyfter sin vision om hur bilindustrin på kontinenten bör stärkas. Ett viktigt inslag är då samarbete för att möta konkurrensen från både Kina och USA. Redan tidigare har Luca de Meo nämnt idén om att skapa ett europeiskt samarbete för biltillverkning liknande det som finns för flygplanstillverkning med Airbus.

I brevet förs nu också ett förslag om att inrätta en ekonomisk fond under en tioårsperiod för att snabba på övergången till renare bilar inom EU. Förslaget liknas vid Marshallhjälpen som innebar ekonomiskt stöd för att bygga upp Europa efter andra världskriget. I det här fallet ska det enligt förslaget handla om att stödja de europeiska biltillverkarna i övergången till eldrift och utvecklandet av allt mer digitala bilar. Bland annat genom att fördela tillgångar inom EU för att skapa ”incitament på nationell nivå” för konsumenter att köpa nya eller begagnade elbilar.

Luca de Meo, chef för Renaultgruppen och de europeiska biltillverkarnas intresseorganisation.

En form av EU-finansierad klimatbonus, med andra ord. ”En europeisk Marshallplan skulle kunna inrättas för att påskynda förnyelsen av bilparken och därmed drastiskt minska koldioxidutsläppen”, skriver Luca de Meo.

Ytterligare en morot för konsumenterna att välja eldrift bör enligt Luca de Meo vara billigare parkering och ”reserverade laddplatser”. Om det med det menas säker tillgång till kunna ladda sin bil eller något annat framgår inte. Samtidigt bör biltillverkarna uppmuntras till att utveckla och lokalt tillverka små eldrivna och prisvärda modeller, samt transportbilar.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!